A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Mauritius - Průvodce

Rychlá navigace v historii: První zprávy Mauritius portugalský Mauritius holandský Mauritius francouzský Mauritius britský Mauritius nezávislý

Dávno před tím, než byl otevřen Suezský průplav, díky němuž se rapidně urychlila doba plavby z Evropy do Asie a opačně, byly nuceny námořní výpravy složitě obeplouvat celý africký kontinent. Právě při těchto plavbách se Mauritius poprvé dostával do zápisů lodních deníků jako vítaná zastávka na pevnině, daleko od pobřeží všech světadílů. Své jméno pak tento ostrov během své historie vystřídal hned několikrát, skoro tak často, jak se měnila vlajka na stěžních lodí jeho dočasných i dlouhodobých obyvatel.

První zprávy o Mauritiu

Mezi prvními, kdo Mauritius kolem 10.století na vlastní oči spatřil a zaznamenal do map, byli při svých plavbách napříč Indickým oceánem pravděpodobně arabští námořníci, kteří jej pojmenovali Dina Robin (což lze přeložit jako Malý ostrov) a pro zajímavost vedlejší ostrovy Réunion nazvali Dina Margabin a sesterský ostrov Rodriguez Dina Moraze.

Mauritius portugalský

Jako první vkročili na ostrov Portugalci, i když zůstává předmětem sporů, kdy a kdo tak přesně učinil. Některé zdroje hovoří o Pedro de Mascarenhasovi, který zde údajně stanul roku 1511, jiné vypráví o Domingu Fernandezovi či Diego Diasovi jenž měl u břehů Mauritia přistát již v roce 1500. Ať už to byl kterýkoliv z těchto pánů, jisté je, že pro Portugalce se ostrov, který pojmenovali Ilha do Cirne (Labutí ostrov), stal důležitým přístavem a zásobárnou potravin. Na rozdíl od jiných exotických krajin stál Mauritius stranou úsilí o kolonizaci a byl uchráněn i od trvalejšího osidlování.

Mauritius holandský

Vše se ovšem mění s příchodem Holanďanů o téměř sto let později. Roku 1598 se na jihovýchodě ostrova vylodili Holanďané (MAHÉBOURG A OKOLÍ ) a země dostává opět nový název, tentokrát po jménu prince Maurice z Nassau, Mauritius. Po čtyřicet let slouží Mauritius hlavně jako základna při dlouhých obchodních cestách z Evropy do Batavie (dnešní Jáva), teprve pak dochází k dalšímu osidlování dosud neobydlených koutů ostrova a výstavbou nových usedlostí. Během holandské kolonizace byli z Afriky dovezeni první otroci, začíná se těžit vzácné ebenové dřevo, Holanďané zde začali pěstovat tabák a především pak cukrovou třtinu, dovezli sem divoká prasata a jeleny a za éry jejich přítomnosti došlo na ostrově k vyhubení populace dodů. Politická situace v Evropě, epidemie a klimatické podmínky byly příčinou odchodu Holanďanů z Mauritia v roce 1710.

Mauritius francouzský

Ostrova se roku 1715 ochotně ujali Francouzi, kteří již v té době spravovali Madagaskar a Réunion (tehdy Ile Bourbon) a přejmenovali jej Na Ile de France (Francouzský ostrov). Kontrolu nad ostrovem si pod patronát vzala Francouzská východoindická společnost. Ostrov zažívá nebývalého rozkvětu hlavně během éry Bertranda Francoise Mahé de Labourdonnaise, který nastoupil do úřadu guvernéra Maskarén v roce 1735 a který je označován za největšího ze všech guvernérů Mauritia.

Tento zkušený obchodník a mořeplavec vybudoval z ostrova a města Port Louis důležité obchodní centrum a strategickou základnu celého Indického oceánu. Za dobu jeho úřadování bylo vybudováno mnoho nových budov, pevností, rozšířila se infrastruktura, postavila se nemocnice, akvadukt, prosadily se nové právní řády. Mahé de Labourdonnaise rovněž dovezl nové otroky pro práce v zemědělství, které v inovacích nezůstalo nikterak pozadu. Vysadily se nové plodiny a zejména ve zpracování cukrové třtiny dochází k značným pokrokům, obzvláště když se postavil první cukrovar. Tento muž zkrátka proměnil ostrov v kvetoucí a prosperující zemi. Když se Francouzská východoindická společnost dostala do finančních potíží a roku 1765 zkrachovala, dostal se Ile de France pod nadvládu francouzského krále, který do funkce administrátora ostrova jmenoval muže jménem Pierre Poivre.

Pierre Poivre byl vášnivý botanik a nese velkou zásluhu na vybudování věhlasné Botanické zahrady v Pamplemousses . Pak přišla pohnutá revoluční léta 1789 následovaná obdobím vlády Napoleona, podle kterého dostal ostrov znovu nový název, Ile Bonaparte. Zároveň sílí britské úsilí o ovládnutí ostrova a posílení vlivu v celém regionu Indického oceánu, důsledkem čehož jsou četné námořní bitvy. K nejznámější z nich došlo v roce 1810 u Grand Port a skončila grandiózním, leč posledním vítězstvím Francouzů. Angličané se znovu vylodili na severu ostrova v prosinci 1810 a získali jej pod svou nadvládu.

Mauritius britský

Britové dali ostrovu původní jméno Mauritius a na základě Pařížské dohody z roku 1814 ponechali původním obyvatelům právo na jejich jazyk, zvyky, tradice a náboženství. V roce 1835 Britové zrušili otroctví a z Indie dovezli postupem času téměř půl milionu námezdních dělníků na práce v zemědělství. Tato ohromná masa lidí navždy změnila strukturu obyvatelstva a kulturní a politický ráz života na Mauritiu.

Mauritius nezávislý

Roku 1936 byla na Mauritiu založena Dělnická strana, z níž se později rekrutoval bojovník za nezávislost a později jedná z velkých postav Mauritia, Sir Seewoosagur Ramgoolam. 12. března 1968 získal Mauritius nezávislost na Velké Británii a Sir Seewoosagur Ramgoolam se stal prvním premiérem nezávislého ostrova. Tento muž se dodnes těší velké úctě místních obyvatel a je tu po něm pojmenováno mnoho budov, mezinárodní letiště i botanická zahrada. Republikou byl Mauritius vyhlášen roku 1992.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

  • cestovatelé 83
  • cestopisy 12
  • fotoalba 76
  • diskuze 95
  • hotely 115

Články odjinud

Ženy.cz

Sukně vládnou létu! Víte ale, jak k nim správně vybrat boty?
Sukně vládnou létu! Víte ale, jak k nim správně vybrat boty?